معرفی قطب علمی فولاد

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی متعدد و مؤثر در زمینه فولاد در دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، برخورداری از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب و مجاورت با بزرگترین مراکز صنایع فولاد در کشور یعنی کارخانه ذوب آهن اصفهان و مجتمع فولاد مبارکه باعث گردید تا در سال ۱۳۸۰ این دانشکده به عنوان مرکز تاسیس قطب علمی فناوری‌های نوین در صنعت فولاد برگزیده شود. اهداف و خط مشی اصلی این قطب بر تحقیق و پژوهش در زمینه‌هایی همچون افزایش راندمان تولید، کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های تولید، کاهش تولید آلاینده‌های زیست محیطی و تلاش جهت انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا در این صنایع متمرکز بوده است. در دو دوره گذشته فعالیت این قطب که تا سال ۱۳۸۸ به طول انجامید، نتایج ارزشمندی در راستای اهداف حاصل گردید و در دوره سوم فعالیت این قطب نیز که از سال ۱۳۸۹ آغاز گردیده، اهداف جدیدی جهت گسترش زمینه فعالیت‌های آن برنامه‌ریزی شده است.

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به...
هركس در جستجوى دانشى راهى را بپيمايد ، خداوند او را در راهى...

تحت نظارت وف ایرانی