برنامه های آتی و در حال اجرا

برنامه‌های آتی و در حال اجرا

  • تاسیس دوره دکتری پژوهش محور در زمینه فولاد با همکاری دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

در این دوره با تعریف یک پروژه در زمینه فولاد براساس نیازها و اولویت‌های ضروری صنایع مرتبط و تامین منابع مالی طبق پیشنهادات کارفرما، دانشجویان براساس سوابق آموزشی-پژوهشی و زمینه علاقمندی و توانایی‌های ایشان در دوران تحصیل و مطابق با مکانیزم‌ها و ضوابط تعریف شده وزارت علوم پذیرش می‌شوند. این روند که یکی از اهداف مصوب و اصلی این قطب بوده، زمینه را جهت فعالیت نیروی‌های مستعد و متخصص و علاقه‌مند به تحقیق و پژوهش در زمینه فولاد که به هر دلیل از مسیر معمول ادامه تحصیل در مقطع دکتری بازمانده‌اند، فراهم می‌آورد.

  • تلاش جهت جذب و پذیرش دومین دانشجوی دوره فرا دکتری(Postdoctoral Research) جهت پیگیری مسیر تحقیقات پیشرفته در زمینه فولاد.
  • تهیه لیستی از آزمایشگاه‌های مجهز کشور در زمینه مهندسی مواد جهت تعریف یک چارچوب مشخص و ارایه یک سیستم نظام‌مند به منظور اشتراک منابع و ایجاد یک شبکه ملی آزمایشگاهی مجهز و توانمند در زمینه فولاد.

<>-بررسی زمینه‌های مشترک و مورد نیاز در مهندسی مواد با دیگر رشته‌های مهندسی و علوم پایه به منظور تدوین دوره‌های آموزشی و برگزاری سلسله سمینارهای علمی – صنعتی جهت تعلیم و پرورش پژوهشگران و دانش آموختگان مستعد و متخصص در این زمینه و افزایش وسعت دید و گسترش محدوده بینش علمی و عملی دانشجویان و مهندسین مواد

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به...
هركس در جستجوى دانشى راهى را بپيمايد ، خداوند او را در راهى...

تحت نظارت وف ایرانی