اطلاعیه شماره دو دانشگاه صنعتی اصفهان

هركس در جستجوى دانشى راهى را بپيمايد ، خداوند او را در راهى به سوى بهشت حركت دهد . (پیامبر اکرم (ص) )

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به...
هركس در جستجوى دانشى راهى را بپيمايد ، خداوند او را در راهى...

تحت نظارت وف ایرانی