آزمایشگاه قطب علمی فولاد

تاریخچه تاسیس:

قطب علمی فولاد با همکاری دانشکده مهندسی مواد در مهرماه ۱۳۹۲ تصمیم به گردآوری بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی خود و راه اندازی مجموعه آزمایشگاهی قطب علمی فولاد در این دانشکده گرفت که در راستای تحقق یکی از اهداف مصوب قطب‌های علمی در کشور بوده است. هدف، تمرکز و تسهیل بیشتر در انجام تحقیقات در زمینه فولاد، ایجاد یک مجموعه یکپارچه آزمایشگاهی برای سرویس‌دهی منظم و مطلوب در سطح قابل اطمینان از نظر استاندارد و همچنین درآمدزایی جهت تامین بخشی از هزینه‌های ارتقاء، کالیبراسیون، تعمیرات و نگهداری دستگاه‌های موجود بوده است.

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه آزمایش کشش و فشار سرد و گرم  /sites/steel/files/u34/untitled.jpg  ابعاد نمونه استاندارد    /sites/steel/files/u34/dm12.5.jpg                    

دستگاه آزمایش پیچش       /sites/steel/files/u34/pychsh.jpg                               

دستگاه آزمایش نورد سرد و گرم     /sites/steel/files/u34/nwrd.jpg                                   

دستگاه سختی سنج دیجیتال     /sites/steel/files/u34/skhty_snjy.jpg     

دستگاه آزمون خستگی چهار نقطه ای     /sites/steel/files/u34/khstgy.jpg                                 

دستگاه آزمون خزش     /sites/steel/files/u34/khzsh.jpg                    

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به...
هركس در جستجوى دانشى راهى را بپيمايد ، خداوند او را در راهى...

تحت نظارت وف ایرانی