اطلاعیه شماره یک دانشگاه صنعتی اصفهان

عالمى كه از علمش بهره برد، برتر از هفتاد هزار عابد است . ( امام باقر (ع) )

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به...
هركس در جستجوى دانشى راهى را بپيمايد ، خداوند او را در راهى...

ارتقاء امنیت وب با وف بومی